Üyelik

Tüzümüzü okudunuz ve hedeflerimizi anladınız ve bize katılmak mı istiyorsunuz? Buyurun, üye olun ve bize katılın.  Bunun için üyelik formunu indirin, doldurun ve bize gönderin. Lütfen Genel Veri Koruma Yönetmeliğini önceden okuyun ve veri koruma alanını üyelik formunda imzalayın. Aşağıda üyelik formu ile ilgili adımları bulacaksınız.

1. Başvuru formunu indirin   Hier PDF runterladen
2. Üyelik formunu doldurun ve imzalayın.
3. Bize e-Mail, veya posta ile gönderin.

Posta adresi:
Union Türkischer Gemeinden- Bayern e.V.
Postfach 10 25 09
86015 Augsburg

Tel.: 0162 5222 892
E-Mail: info@utg-by.euAB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) § 10 nokta 3 içerikten MDStV sorumlu : UTG-BY Yönetim Kurulu (yukarıdaki gibi) Sorumludur Sorumluluk bildirimi: Dikkatli bir içerik kontrolüne rağmen, harici linklerin içeriği için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bağlantılı sayfaların içeriği yalnızca operatörlerinin sorumluluğundadır.

Telif Hakkı: https://www.utg-by.eu sunucusundaki sayfaların telif hakkı UTG-BY e.V.’dir. Aksi belirtilmedikçe, kaynak belirtilmesi kaydıyla çoğaltılabilir. Belirli metinsel ve multimedya verilerinin çoğaltılması için önceden onay alınması gerekiyorsa, yukarıdaki genel yetkilendirmeyi iptal edecektir; Her türlü kullanım kısıtlaması açıkça belirtilmiştir. Sorumluluk Reddi / Sorumluluk Reddi UTG-BY e.V. bu sunucuyu sunar (https://www.utg-by.eu), böylece halk kendisini faaliyetleri hakkında daha kolay bilgilendirebilir. Amacımız zamanında ve doğru bilgi sağlamaktır. Hataları öğrendiğimizde düzeltmeye çalışırız. Ancak, UTG-BY e.V. bu web sitesindeki bilgiler için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez. Özellikle dernek, sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi için sorumluluk kabul etmemektedir. Sağlanan bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması veya yanlış ve eksik bilgilerin kullanılması nedeniyle ortaya çıkan maddi veya maddi olmayan niteliklere atıfta bulunan dernek aleyhindeki sorumluluk iddiaları, yazar kasıtlı veya ağır ihmal edilmediği sürece dışlanır. Arıza var. Tüm teklifler bağlayıcı değildir. Dernek, önceden haber vermeksizin sayfaların bir kısmını veya teklifini değiştirme, ekleme veya silme veya geçici veya kalıcı olarak yayını durdurma hakkını açıkça saklı tutar. bu sayfadan referans alınmıştır. Bu bildirimin bölümleri veya bireysel terimleri yasal veya doğru değilse, diğer bölümlerin içeriği veya geçerliliği bu durumdan etkilenmez. Sağlanan bilgi şudur: Yalnızca belirli kişilerin veya kurumların özel ihtiyaçlarına uygun olmayan genel nitelikteki bilgiler; mutlaka kapsamlı, eksiksiz, doğru veya güncel değil; bazen UTG-BY e.V.’nin etkileyemediği ve sorumluluk kabul etmediği web sitelerine bağlı. Bu feragatnamenin geçerli ulusal hukuka aykırı olması veya bu yasa kapsamında yükümlülüğünün dışlanamayacağı meseleler için sorumluluk taşıması amaçlanmamıştır.

Gizlilik Politikası Web sitemizi ziyaret etmenizi ve dernek çalışmamıza gösterdiğiniz ilgiyi bekliyoruz ve kişisel verilerinizin korunmasında bizimle güvende olmanızı istiyoruz. Verilerinizin korunması bizim için önemlidir ve veri koruma mevzuatı hükümlerine ve özellikle de yeni Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliğine uygun olarak tarafımızdan gözlemlenmektedir. Verilerin neden toplandığı ve tarafımızca nasıl kullanıldığı hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu amaçla, hem bizim tarafımızdan hem de görevlendirdiğimiz dış servis sağlayıcılar tarafından veri koruma mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmek için teknik ve kurumsal önlemler alınmaktadır. * Sorumlu kuruluş § 3 Abs. 7 Federal Veri Koruma Yasası (“BDSG”) kapsamındaki sorumlu organ: Aydın M. Bük Telefon: 0162 5222 892 E-Posta: aydin.buek@utg-by.eu * Veri Koruma Görevlisi Veri Koruma Görevlimiz altında İletişim aşağıdaki adreslere ulaşmak ve iletişime geçmek için: UTG-BY-Bavyera e.V. Veri Koruma Görevlisi Postfach 102509 86015 Augsburg E-Posta: datenschutz@utg-by.eu UTG-BY e.V. adresine gönderdiğiniz posta mektupları her zaman Posta zorumlu tarafından açılır ve iç işleme için iletilir. Onları belirli bir kişiye ulaştıran belgeler açılmadan kendilerine veya temsilcilerine iletilir. Güvenlik nedeniyle, belirli bir kişiye özel olarak hitap etmiş olsanız bile, özel öğeler açılmamış veya açılan güvenlik yetkililerine de teslim edilir. Kişisel veriler ve amaçları Genel Biz – UTG-BY e.V – kişisel verileri yalnızca veri koruma mevzuatı bağlamında toplar, işler ve kullanırız, bunun için partieskit taraflar arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkinin yürütülmesi ve yürütülmesi için gerekli olduğu sürece. Verilerinizin depolanması yasal saklama sürelerine göre gerçekleşir. UTG-BY e.V., üçüncü tarafları hizmet sunumunun bir parçası olarak kullanma ve kişisel verileri istenen ölçüde ve yasal olarak kabul edilebilirlik kapsamında kullanma hakkını saklı tutar. 2. Kulüp Tekliflerinin Katılımcıları ve Ziyaretçileri Bağlayıcı etkinlik kaydınızla birlikte, etkinliği yürütmek ve adınızı, adınızı, unvanınızı ve şirketinizi yayınlamak amacıyla sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılırsınız. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (EU-DSGVO) 13. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin (bundan böyle “veri” olarak anılacaktır) işlenmesi hakkında detaylı bilgi vermekten memnuniyet duyarız. AB GDPR, işleme sırasında verilerinizin korunmasını sağlamak için bize bazı yükümlülükler getirmektedir. Aşağıda sizin için hangi verileri işlediğimizi ve bu amaçla hangi amaçlara ve hangi haklara sahip olduğunuzu açıklıyoruz. Verilerinizi 6 ncı maddenin  Fıkrası uyarınca işliyoruz. a) etkinlik için bağlayıcı tescil ile onayınız üzerine dayanarak EU-DSGVO: katılımcı ve isim listesi (isim, ad, unvan, şirket / kurumun adı), fatura (ad, ad, işveren). Katılım sertifikalarının hazırlanması (isim, ad, şirket). Verilerinizi, yalnızca olayın planlanması ve nihai olarak yürütülmesi için gerekli olduğu sürece veya uygulanabilir yasalar uyarınca işleriz. Muhasebe belgelerinin saklanması zorunludur. Verilerinizin silinmesini istiyorsanız, yasal depolama gereksinimleri karşılanmadıkça verilerinizi gecikmeden sileriz. Kaydolarak, verilen verilerin (ad, soyad, unvan ve şirket) etkinliğin katılımcı listesinde yayınlanacağını kabul edersiniz. Katılımcıların listesi etkinliğin diğer katılımcılarının yanı sıra konuşmacılara ve etkinlik ortaklarına basılı olarak sunulur. 3. Üyeler ve bağışçılar Üyeler, genellikle üyelik yönetimi için toplanan bu verilerin işlenmesine dernekte dahil olmayı kabul ederler. İsim ve adres, doğum tarihi, giriş tarihi, banka bilgileri vb. Bağışçılar, genellikle üyelik yönetimi için toplanan bu verilerin işlenmesinde bağışın ödenmesine rıza gösterirler. İsim ve adres, doğum tarihi, giriş tarihi, banka bilgileri vb. Tüm kişisel verilerin UTG-BY e.V. tarafından yukarıda belirtilen amaçlar dışındaki amaçlar için kullanılması, sadece ilgili kişinin rızası ile gerçekleşir.

kulüp etkinliklerinde 4. Fotoğraf ve filme çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı medyada yayınlanan bazı durumlarda resim, ses ve video kayıtları altında yapılır. Bu kayıtlar bu kişilerin yüzü de bağlandığında, kişi seçim rastgeledir. Görüntülerin bir temsili Derneğimizin ana sayfası, yazılı basın ve sosyal medya kanallarında yapılır. Bu aynı zamanda üçüncü taraflarla işbirliği içinde sunulan olaylar için de geçerlidir. etkinlik odası girerek, abonenin rızası yukarıdaki şekilde yayın ve dağıtım ve / veya zaman sınırsız depolama ve organizatörü halkla ilişkiler bağlamında mevcut kayıtlı video, ses ve film malzemesini yapmak için hiçbir ücret gerçekleşir. kişisel haklar her durumda korunmaktadır. 5. Bilgi ve Çekilme AB DSGVO göre tüm katılımcılar, tesis, üyeleri ve donör hakkını ziyaretçileri için: – senin verilerin işlenmesi ile ilgili bilgiler – Doğru veya verilerinizi silebilir – işleme sınırlandırılmasını (depolanması mümkündür) – veri taşınabilirliği – – veri koruma yetkilileri ile bir şikayet – ileride etkili ile verilen rıza iptalini işleme itiraz. yetkili makam Veri Koruma Kurumu (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach için Bavyera Devlet Ofisi olduğunu. Biz toplanması, işlenmesi veya kişisel verilerin kullanımı için onay her zaman gönüllü ve geri alınabilir olduğuna işaret etmektedir. Web sitemizde çerçevesinde Veri işleme * topladığımız ve çalışan bir web sitesi ve içerik ve hizmetleri sağlamak için sadece gerekli ölçüde kullanıcılarımızın / iç ilkesinin kişisel verileri kullanmak kişisel verilerin kapsamı ve işlenmesi. Kullanıcılarımızın kişiye doğrudan bakılabilir olan bilgilerin toplanması ve kullanımı / iç (isim ve iletişim bilgileri gibi), içinde / sadece / kullanıcıları rızası sonra düzenli oluşur. Bir önceki önceden onay mümkün değildir ve verilerin işlenmesi yürürlükteki yasaların izin verdiği yerlerde istisna durumlarda yapılır. * Kişisel veri Sanat işleme operasyonlarının veri deneklerin rızasının Eğer kişisel verilerin. İşlenmesi için yasal dayanak 6 para. 1 yaktı vermektedir kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak Bir AB DSGVO. bir sözleşme gerçekleştirmek için kullanılan kişisel verilerin işlenmesi olarak, sözleşme tarafı gereklidir ilgili kişinin, tip 6, paragraf. 1 yanıyor yasal bir temel olarak BAB DSGVO. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi önlemlerin gerçekleştirmek için gerekli olan işlem operasyonları için de geçerlidir. Bildiğim kadarıyla kullanılan bir yasal zorunluluk gerekli türü yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesi olarak. 6 paragraf. 1 yanıyor yasal bir temel olarak C AB DSGVO. Veri konunun veya başka bireyin yaşamsal çıkarları kişisel veri türünün işlenmesini isteyebilir olması durumunda 6 paragraf 1 alt paragraftır. yasal bir temel olarak D AB DSGVO. bizim tarafımızdan ya da başka bir meşru çıkarlarını korumak için işleme mı ve etkilenenlerin / ‘meşru haklarına hak ve özgürlükleri daha ağır basmaz, eski faiz, Art. 6 paragraf. 1 işlenmek üzere yasal temeli olarak F EUDSGVO yaktı hizmet vermektedir. * Veri silinmesi ve depolama süresi Kişisel Bilgi silinmiş ya da en kısa depolama amacı elimine edilir ve yasal Saklama süresi dolduğunda olarak bloke edilir. – kötüye algılama hizmet veya uygun işlem altı ay, veya üzerine en fazla silinir muhafaza veri giriş. – Açıklama ve veri işleme kapsamı – – web sunan sağlamak için Bilgi işlem sitemize erişim her zaman, sistemimiz otomatik arama bilgisayarın bilgisayar sisteminden veri ve bilgi algılandı. Aşağıdaki veriler burada toplanır: – Tarayıcı tipi ve kullanılan sürüm hakkında bilgi, – Kullanıcının bilgisayarının işletim sistemi hakkında bilgi, – Kullanıcıların İnternet servis sağlayıcısı hakkında bilgi, – IP adresi Kullanıcının / kullanıcıların, eğer varsa, aynı zamanda DNS adı, – erişim tarihi ve saati, – Kullanıcı sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesinin URL’si, – web sitesinin kimliği (URL), kullanıcı bizi web sitemiz üzerinden arar. Bu veriler geçici olarak BT sistemlerimizin günlük dosyalarında saklanır. Bu verilerin, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte depolanması gerçekleşmez. * Veri işleme için yasal dayanak Veri ve kayıt dosyalarının geçici olarak depolanması için yasal dayanak Madde 6 paragraf 1 litre’dir. F EU-DSGVO * Veri işlemenin amacı IP adresinin sistem tarafından geçici olarak depolanması, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslimini sağlamak için gereklidir. Bu, kullanıcının IP adresinin oturum süresince kaydedilmesini gerektirir. Listelenen verilerin log dosyalarında saklanması web sitesinin işlevselliğini sağlamak için yapılır. Ek olarak, veriler web sitesini optimize etmek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanılır. Pazarlama amaçlı verilerin değerlendirilmesi bu bağlamda gerçekleşmemektedir. Bu amaçla, 6 ncı maddenin 1 inci fıkrasına göre verilerin işlenmesine meşru ilgimiz var. F EU-GDPR * Depolama süresi Veriler, koleksiyonları için artık gerekli olmadıklarında silinir. Web sitesinin sağlanması için verilerin toplanması durumunda, söz konusu oturum tamamlandığında durum budur. Verilerin günlük dosyalarına kaydedilmesi durumunda, bu genellikle yedi günden uzun sürmez (haddeleme günlüğü). Ek bir depolama mümkündür. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri silinir veya yabancılaştırılır, böylece arayan bilgisayarın (müşterinin) tanımlanması artık mümkün olmaz. * Muhalefet ve eleme olasılığı Web sitesinin sağlanması için verilerin toplanması ve verilerin log dosyalarında saklanması esastır. Sonuç olarak, kullanıcı adına herhangi bir çelişki olasılığı yoktur. * Çerezler Web sitemiz çerezleri kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda Internet tarayıcısı tarafından geçici olarak depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, web sitesi yeniden açıldığında tarayıcının benzersiz şekilde tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir dize içerir. Bu sayede İnternet varlığımızı ziyaretinizi daha keyifli ve kullanıcı dostu hale getirebiliriz. * Kurabiye kullanımının yasal temeli Kurabiye kullanımının yasal temeli Madde 6 (1) ‘dir. F AB-GDPR. Bu amaçla, 6 ncı maddenin 1 inci fıkrasına göre verilerin işlenmesine meşru ilgimiz var. F AB-GDPR. Depolama süresi Depolama, çerez türüne bağlıdır. Kullanıcının bilgisayarında kalıcı olarak kalmayan, ancak web tarayıcısı web tarayıcısı tarafından tamamlandıktan sonra kullanıcının bilgisayarından silinen “oturum çerezleri” olarak adlandırılır. Muhalefet ve eleme Çerezlerin kullanımı, web sitesinin kullanıcı dostu sağlanması içindir ve web sitesinin işletilmesi için önemlidir. Kullanıcı açısından herhangi bir çelişki olasılığı yoktur, ancak web tarayıcısını yapılandırarak çerezlerin depolanmasını durdurma olasılığı Web izleyicileri ve analiz araçları Teklifimizi geliştirmek ve işlerimizi hakemlere haklı çıkarmak için özel programlar kullanırız Web sitelerimizdeki etkinlikleri izleyen ve istatistiki amaçlarla isimsiz veriler toplayanlar. Hiçbir kişisel veri toplanmayacak. Eklentiler ve Sosyal Medya Facebook (düğme gibi) Sosyal ağın eklentileri Facebook, 1601 Güney Kaliforniya Bulvarı, Palo Alto, CA 94304, ABD sayfalarımıza entegre edilmiştir. Sitemizdeki Facebook eklentilerini Facebook logosu veya “Like-Button” (“Beğen”) ile tanıyabilirsiniz. Facebook eklentilerine genel bir bakışta burada bulabilirsiniz: http://developers.facebook.com/docs / plugins / Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız ile Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur ve bu da Facebook’u sitemizi IP adresinizle ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirir. “Düğme” gibi, Facebook hesabınıza giriş yaparken, sayfalarımızın içeriğini Facebook profilinize bağlayabilirsiniz, bu da Facebook’un ziyaretinizi hesabınızla ilişkilendirmesini sağlar. Sayfaların sağlayıcısı olarak iletilen verilerin içeriği ve Facebook tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilginiz yok Daha fazla bilgi için, https://de-de.facebook.com/policy.php adresindeki facebook gizlilik bildirimine bakın. Facebook’un ziyaretinizi Facebook kullanıcı hesabınızla sayfalarımızla ilişkilendirmesini istemiyorsanız, lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkın. Verilerin tanıtım amaçlı kullanımına ilişkin diğer ayarlar ve tutarsızlıklar Facebook profil ayarlarında mümkündür: https://www.facebook.com/settings?tab=ads veya http://www.abaoutads.info adresindeki ABD-Amerikan sitesi aracılığıyla / choices veya AB tarafındaki https://www.youronlinechoices.com Twitter (tweet düğmesi) Web sitemizde Twitter servisinin fonksiyonları entegre edilmiştir. Twitter, Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 (ABD) bir sosyal medya portalıdır. Twitter eklentileri kullanıyoruz. Böyle bir eklenti içeren ilgili bir web sitesini ziyaret ederseniz, veriler ABD’deki Twitter sunucuları ile değiştirilecektir. Ayrıca, çeşitli Twitter eklentileriyle mümkün olabilecek etkileşimler söz konusu olduğunda, hakkınızdaki bilgiler toplanacak ve Twitter’a iletilecek ve saklanacaktır. Ayrıca bir Twitter üyesiyseniz ve eklentiyi kullandığınızda, Twitter’da oturum açtıysanız, web sitesi ziyaretiniz hakkında toplanan bilgiler Twitter hesabınıza bağlanacak ve diğer kullanıcılarla paylaşılacaktır. Twitter’ın bilgileri Twitter hesap bilgilerinizle ilişkilendirmesini ve birleştirmesini istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce Twitter’dan çıkış yapmanız gerekir. Twitter’ın verileri nasıl topladığı ve kullandığı hakkında daha fazla bilgi için twitter.com/en/privacy, opt-out: twitter.com/personalization adresini ziyaret edin.

Youtube Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’nin YouTube platformundaki videoları içeriyoruz. Web sitemizde, YouTube eklentisine sahip sayfaları ziyaret ettiğinizde, YouTube sunucularına bağlanırlar. Bu, Youtube sunucusuna hangi sayfayı ziyaret ettiğinizi gösterir. YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, YouTube’un sörf davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. Web sitemizi ziyaret etmeden önce hesabınızdan çıkış yaparsanız bu atama olasılığını önleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.youtube.com veya, https://www.google.com/policies/privacy/, devre dışı bırakma: https://adssettings.google.com/authenticated e-posta Bize Ulaşın Bize ulaşın, e-postanızla bize verdiğiniz kişisel veriler daha fazla iletişim için saklanır. Bize gönderdiğiniz e-posta yoluyla gönderilen mesajlar, derneğin yönetimi, departman yönetimi veya temsilcileri (örneğin tatil temsilcileri) tarafından verilen okuma haklarına dayanarak okunabilir. Temel olarak, gönderdiğiniz mesajları belirlenen çalışanlara iletiriz. Veri işlemenin amacı E-posta ile iletişim halinde olması durumunda, bu aynı zamanda verilerin işlenmesinde gerekli yasal çıkardır. Depolama süresi Veriler, koleksiyonları için artık gerekli olmadıklarında silinir. Kişisel veriler için, kullanıcı ile ilgili konuşmanın sona erdiği durum budur. Konuşma, söz konusu konunun nihayetinde netleştiği ve yasal tutma sürelerinin sona ermiş olduğu koşullardan çıkabileceği zaman sona erer. İtiraz ve tasfiye hakkı Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesi konusundaki onayını istediği zaman iptal etme seçeneğine sahiptir. Kullanıcı e-posta yoluyla bizimle iletişime geçerse, kişisel verilerinin herhangi bir zamanda saklanmasına itiraz edebilir. Böyle bir durumda, konuşma devam edemez. İptal gayri resmi olabilir; listelenen e-posta adreslerinden birine e-posta gönderilmesi yeterlidir. Bu durumda iletişim sırasında saklanan tüm kişisel veriler silinecektir. E-Bülten Web sitesinde sunulan e-bültenleri almak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresine, ayrıca verilen e-posta adresinin sahibine ve e-bültenin alındığına karar verdiğinizi doğrulamamıza yardımcı olacak bilgilere ihtiyacımız var. , Haber bülteninin bize gönderilmesini sağlamak için, çift tercih prosedürünü kullanıyoruz. Bu süreçte, potansiyel alıcı bir dağıtım listesine dahil edilebilir. Daha sonra kullanıcı, uygulamayı yasal olarak onaylamak için bir onay e-postası alır. Sadece bildirim yapıldığında, adres aktif olarak distribütöre dahil edilir. Bu verileri sadece talep edilen bilgilerin ve tekliflerin teslimatı için kullanıyoruz. Bülten kullanımını değerlendirmek için özel “izleyiciler” kullanılır, ancak hiçbir kişisel bilgi toplamaz. Aksine, bültenleri uyarlamamıza ve sizin için optimize etmemize olanak sağlayan takma numaralar açılır ve tıklanırsa toplanır. Kişisel verilerin takma adlarla değiştirilmesi, toplanan istatistiksel değerlendirmelerin daha sonra kullanıcılara atfedilememesini sağlar. Verilerin saklanması, e-posta adresi ve bültenleri göndermek için kullanılmalarına verilen izinleri, örneğin bültendeki “aboneliği iptal et” bağlantısını kullanarak iptal edebilirsiniz. Veri koruma önlemleri bu nedenle her zaman teknik yenilemeye tabidir, gizlilik politikamızı görüntüleyerek veri koruma önlemlerimiz hakkında düzenli aralıklarla kendinizi bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Google Haritalar Bu web sitesi Google Inc. tarafından sağlanan Google Haritalar ürününü kullanır. Bu siteyi kullanarak, Google Inc, acenteleri ve üçüncü taraflarca toplanan otomatik verilerin toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul etmiş sayılırsınız. Google Haritalar’ın kullanım şartlarını “Google Haritalar’ın Kullanım Şartları” başlığı altında bulabilirsiniz. Google Webfonts Bu web sitesi fontu görüntülemek için Webfonts denir. Bunlar Google tarafından sağlanmaktadır (http://www.google.com/webfonts/). Bunu yapmak için, sayfamızı ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız gerekli webfontu tarayıcınızın önbelleğine yükler. Bu, tarayıcınızın metinlerimizin görsel olarak geliştirilmiş bir sunumunu gösterebilmesi için gereklidir. Tarayıcınız bu özelliği desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından varsayılan bir yazı tipi kullanılacaktır. Google Webfonts hakkında daha fazla bilgi için https://developers.google.com/fonts/faq?hl=tr-US&csw=1 adresini ziyaret edin. Google’da gizlilik hakkında genel bilgi için http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ adresini ziyaret edin.